Home

Logo VSE | strandhuisjes.com

 

De Vereniging van Strandhuisjes Exploitanten, kortweg de V.S.E., is opgericht op 1 januari 1963 te Zoutelande en stelt zich tot doel, het coördineren en behartigen van de belangen, die voortvloeien uit het exploiteren en bezitten van strandhuisjes en overige objecten, ten behoeve  van de leden.

Jaarlijks wordt er minimaal één algemene leden vergadering gehouden. Tijdens deze vergadering worden in onderling overleg de tarieven voor het nieuwe seizoen vastgesteld. Deze verhuurtarieven gelden als richtlijn voor de leden. De huidige tarieven kunnen opgevraagd worden bij de betreffende verhuurders.

Als leden kunnen worden toegelaten, bezitters/exploitanten die tenminste drie strandhuisjes hebben. Tevens kan men lid worden wanneer men exploitant is van ligstoelen en strandpaviljoen(s). Particulieren die één of twee strandhuisjes in eigendom hebben kunnen ook lid worden.